Heston s.r.o

Obsah stránky www.heston.sk sa spracováva...

O spoločnosti

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti HESTON s.r.o., je
komplexná realizácia stavieb rôzneho rozsahu a náročnosti ako aj
dodávka a montáž technológií a technologických celkov prevažne
v oblasti priemyslu a životného prostredia.

Komplexnosť poskytovaných služieb spoločnosti predstavuje
výstavbu diel a dodávok technologických celkov, od prípravy
štúdií, projektových dokumentácií, komplexných realizácií, po
záverečnú kolaudáciu diela a odovzdanie diela do užívania
objednávateľom/investorom.

Cieľom spoločnosti je poskytovať svojím obchodným partnerom
kvalitné služby na tej najvyššej profesionálnej úrovni pri
dodržiavaní vysokých štandardov bezpečnosti práce a
ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Zakladáme si na budovaní
korektných obchodných vzťahov, pričom kladieme vysoký dôraz
na spokojnosť našich obchodných partnerov. Spoločnosť je
riadená pracovníkmi, ktorých pracovné a odborné skúsenosti boli
preverené realizáciou náročných projektov, ktoré aj po rokoch
prevádzky a užívania potvrdzujú ich vysokú kompetentnosť.
Pracovné skúsenosti riadiacich pracovníkov spoločnosti, odborný
potenciál výkonných zamestnancov, najmodernejšia technika a
prepracované technológie, sú zárukou vysokej kvality
realizovaných projektov pri zachovaní dlhodobo udržateľného
rozvoja a primeraného vplyvu na životné prostredie.

Spoločnosť HESTON s.r.o., predstavuje v oblasti realizácie
stavieb, dodávok a montáže technologických celkov spoľahlivého,
stabilného a seriózneho partnera pre Vaše projekty.

HESTON s.r.o.

Kontaktujte Nás:

Kontakt:

Tel. číslo : +421 902 897 902
Mail: heston.office@gmail.com
www.heston.sk

Fakturačné údaje:

HESTON s.r.o.
Nobelová 30
Bratislava 832 91
IČO: 46 751 378
IČ DPH: SK 2023605507

Spol. zapísaná v obch. reg.
Okresného súdu Bratislava I:
oddiel: Sro
Vložka číslo 84096/B

Kontaktný formulár:

Mapa:

Obsah stránky www.heston.sk sa spracováva...

Copyright HESTON s.r.o.

Design by Andrej RAKOVSKÝ